Komitet Obchodów


Geneza powstania Komitetu Obchodów IV Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

Idea uroczystego uczczenia rocznicy Katastrofy Smoleńskiej oraz Ludobójstwa Katyńskigo zrodziła się w 2013 roku podczas listopadowej wizyty ministra Antoniego Macierewicza w USA. Po bardzo udanym spotkaniu Pana ministra z Polonią, które miało miejsce w Amerykańskiej Częstochowie, odbyło się jeszcze jedno spotkanie w węższym gronie. Ówczesny Przeor Klasztoru zaprosił na nie ministra Antoniego Macierewicza i prof. Kazimierza Nowaczyka, jednego z ekspertów badających przebieg katastrofy smoleńskiej. W spotkaniu tym brał także udział przedstawiciel Klubu Gazety Polskiej z Filadelfii Wiktor Kowalczyk. W czasie rozmów, podczas zwiedzania Sanktuarium padła propozycja zorganizowania uroczystości z okazji rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Amerykańskiej Częstochowie. Inicjatywa ta spodobała się wszystkim obecnym, a Ojciec Przeor wyraził na nią zgodę. Kilka dni później na zebraniu Klubu Gazety Polskiej w Filadelfii pomysł zyskał ogólną aprobatę członków klubu.

W wyniku dalszych rozmów klub filadelfijski oddelegował do zorganizowania obchodów Bogusława Kowalskiego, Wiktora Kowalczyka, Tadeusza Antoniaka, Jerzego Krupińskiego, Mieczysława Masiukiewicza i Katarzynę Winnicką.

Tuż przed pierwszym spotkaniem w Częstochowie skontaktowano się z szefem Kongresu Polonii Amerykańskiej w New Jersey – dr Stanisławem Śliwowskim, który chętnie włączył się do wspólnych przygotowań. Dołączył do nas również jego zastępca redaktor John Czop.

Na pierwszym zebraniu 13 grudnia 2013 roku została ustalona oficjalna nazwa Komitetu. Zdecydowano również, że Komitet wystąpi do organizacji polonijnych z zapytaniem o chęć włączenia się w prace Komitetu oraz ustalono listę organizacji, do których zwróci się z takim pytaniem.

Ostatecznie na przestrzeni kilku tygodni w skład Komitetu weszli:

 • Ojciec Przeor reprezentujący Ojców Paulinów z Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown
 • Tadeusz Antoniak – Przewodniczący Komitetu, Wiktor Kowalczyk, Bogusław Kowalski, Jerzy Krupiński, Mieczysław Masiukiewicz i Katarzyna Winnicka, przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej w Filadelfii
 • Dr Stanisław Śliwowski i John Czop z ramienia Kongresu Polonii Amerykańskiej Dywizja New Jersey
 • Adam Stępień, Danuta Wyszyńska i Franciszek Gardyasz, reprezentanci Koła Przyjaciół Radia Maryja w Perth Amboy, NJ,
 • Teresa Wójcik z Fundacji Kościuszkowskiej, Oddział Filadelfia
 • Jan Milun prezydent bostońskiej organizacji Stanislaw Moniuszko Musical Society
 • Grzegorz Tyminski – webmaster

Opiekę duchową nad całym przedsięwzięciem, oprócz Ojca Przeora, sprawują ks. Tadeusz Górka z Swedesburga i ks. dr Konstanty Pruszyński z Filadelfii, ks. Wiesław Strządała SDS oraz ks. Andrzej Ostaszewski z Newark.

Na kolejnych spotkaniach, w początkowej fazie istnienia Komitetu, sprecyzowane zostały cele, które później przekształciły się w Odezwę dostępną na stronie internetowej Komitetu.

W trakcie późniejszych rozmów postanowiono, aby przy okazji obchodów Katastrofy Smoleńskiej i rocznicy Mordu Katyńskiego zorganizować panel dyskusyjny, w którym wezmą udział różne organizacje polonijne. John Czop zaproponował temat “Budujmy wspólny front patriotyczny“. Tadeusz Antoniak przedłożył pomysł opracowania książki pamiątkowej, w której przekazane będą informacje o Komitecie, o jego celach i ideach. Druga część książki, komercyjno-reklamowa, miała pozwolić zebrać fundusze na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia.

Ostatecznie Komitet określił cele swego działania w następujący sposób:

 • zorganizowanie Obchodów IV Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej oraz 74. rocznicy Ludobójstwa Katyńskiego
 • stworzenie okazji i przygotowanie oprawy dla spotkania organizacji polonijnych i osób prywatnych, którym zależy na dobru naszej Ojczyzny oraz przyszłości Polonii
 • przekazanie społeczności i politykom zarówno polskim jak i amerykańskim wiedzy na temat wybranych, ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski, a przede wszystkim uświadomienie jakie skutki pociąga za sobą Katastrofa Smoleńska oraz Zbrodnia Katyńska popełniona przez Sowietów na Polskich oficerach i inteligencji, aby nie powtórzyła się sytuacja z 1944-45 roku, gdy prezydent USA Roosevelt w ramach doraźnych interesów politycznych i utrzymania poprawnych stosunków z Rosją świadomie wyciszył sprawę Katynia, mimo posiadanych dowodów.

We wrześniu 2014 roku zostały zakończone prace Komitetu Obchodów IV rocznicy a zarazem podjęto wspólną decyzję o zorganizowaniu kolejnej V rocznicy Katastrofy Smoleńskiej oraz 75. rocznicy Ludobójstwa Katyńskiego. Przeor Amerykańskiej Częstochowy udzielił zezwolenia na dalszą działalność Komitetu.

W czerwcu 2014 roku zmarł ś.p. Jan Miluń, inspirator i dobra dusza wszelkich przedsięwzięć Komitetu. Był wybitnym śpiewakiem oraz muzykiem operowym, jedynym Polakiem, który został odznaczony medalem George'a Waszyngtona przyznawanym przez Amerykańską Fundację Wolności.

Podczas V rocznicy odsłonięta została tablica poświęcona ofiarom Katastrofy Smoleńskiej, replika tej, która w pierwszą rocznicę, została usunięta przez władze rosyjskie z miejsca katastrofy.

W 2016 roku Komitet postanowił, że oprócz zorganizowania VI rocznicy oraz Forum Polonijnego, wybuduje pomnik poświęcony Żołnierzom Niezłomnym, który stanie na cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie. Idea budowy pomnika wyszła od Grzegorza Tymińskiego - twórcy portalu Pamięć.us oraz członka Komitetu. Wspólnie podjęto dzieło budowy. Przy ogromnym wsparciu sponsorów: Adam M Bak Foundation, Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Okregu II, Fundacji SWAP, Polonia Institute z Kaliforni, Okna Windows, Doma Export, Piast Inc oraz wielkiej rzeszy Polonii, dnia 18 września 2016, uroczystego aktu odsłonięcia pomnika dokonał Prezydent RP Andrzej Duda.

Autorami pomnika są artyści rzeźbiarze Państwo Bożena i Andrzej Praszczyk z New Jersey. Jest to pierwszy pomnik na świecie z wbudowaną ziemią z Kwatery "Ł" warszawskiego Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

W ciągu całego okresu działalności do chwili obecnej Komitet rozszerzył swoje cele i uznał, że w ramach polskiej racji stanu należy zaangażować się w propagowanie ustaleń szczytu NATO z lipca 2016 roku, które dotyczyły wzmocnienia wschodniej flanki NATO i rozlokowania żołnierzy amerykańskich w Polsce. Symbolem nowej jakości sojuszu i podniesienia naszych relacji w ramach tego układu stał się porucznik Karol Cierpica, członek naszego Komitetu, który podczas służby w Afganistanie, został ocalony przez sierżanta Armii USA Michaela Ollisa, który osłaniajac go stracił własne życie. Innym ważnym celem działalności Komitetu jest propagowanie polskiej historii oraz realizacja zamierzeń w ramach polityki historycznej, które zapowiedziała w swoim expose w 2015 r. premier polskiego rządu Beata Szydło.

Obecnie w skład Komitetu wchodzą:

 • Fundacja Pamięci Michaela Ollisa - Dziękuję Ci Za Służbę – Por. Karol Cierpica
 • Fundacja Libra Institute - Maria Szonert - Binienda
 • Koło Przyjaciół Radia Maryja w Perth Amboy, NJ - Danuta Wyszyńska, Adam Stępień, Franciszek Gardyasz, Henryk Siemienowski
 • Kongres Polonii Amerykańskiej Oddział New Jersey - dr Stanisław Śliwowski, John Czop, B. Dorota Buda, Antoni Buda
 • Reduta Dobrego Imienia - Płn-Wsch USA - Jacek Szklarski
 • Klub Gazety Polskiej w Filadelfii - Tadeusz Antoniak – Przewodniczący Komitetu, Jolanta Chojnacka, Aneta Antoniak, Bogusław Kowalski, Jacek Kusiński
 • Klub Gazety Polskiej w New Jersey - Paweł Grzegorczyk
 • Klub Gazety Polskiej w Nowym Jorku - Maciej Rusiński
 • Polska Fundacja Kulturalna w Clark NJ - Tomasz Szybowski
 • Stowarzyszenie Pamięć - Grzegorz Tymiński