KRZYŻE PAMIĘCI I CHWAŁY


Żołnierzom naszym,
jeńcom wojennym
zamordowanym
w Katyniu-Katyniach
Krzyże wznieśmy...
Krzyże pamięci,
Krzyże chwały
i Krzyże święte.

Dajmy im miejsce
miejsce godne
godne i trwałe
w nas
w rodzinach naszych
w narodzie
w historii
w działaniach naszych.

Czujmy,
czujmy i rozważajmy
chwile ich ostatnie...
Chwile osamotnienia,
bezsilności,
strachu,
grozy,
cierpienia.
Krępowani drutem,
drutem kolczastym
myśleli,
czuli,
widzieli mogiłę,
zbiorową, własną.
Słyszeli strzały
w tył własnej głowy...
Zbrodnia!
Zbrodnia ludobójstwa!
Zbrodniarze!
Krzyczmy.
Wołajmy...
Narody usłyszcie.
Boże usłysz!


Aleksander Biedak
z tomiku "Zamordowanym w Katyniu"
Boston, czerwiec'89