Apel do Polonii Amerykańskiej oraz Rodaków mieszkających w kraju i za granicą !!!

Zebrani w dniu 12 kwietnia, 2014 r. w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, Pennsylvania z okazji IV Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej zwracamy się do wszystkich Rodaków miłujących swoją Ojczyznę.

Niepodległość nie jest dana narodom raz na zawsze. Zza oceanu dostrzegamy, że dziś suwerenność naszej Ojczyzny jest poważnie zagrożona. Świadczy o tym dobitnie fakt oddania śledztwa w sprawie katastrofy 10 kwietnia, 2010 rządowego samolotu z delegacją najwyższych władz Państwa Polskiego z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, w ręce obcego mocarstwa wrogiego Polsce. Od momentu katastrofy obserwujemy postępującą destrukcję Państwa Polskiego. Jesteśmy przerażeni postawą władz Polski, przejawiającą się w pogardzie, a nawet w poniżaniu członków Rodzin Ofiar katastrofy. Prześladowanie i zniesławianie niezależnych naukowców oraz dziennikarzy dociekających prawdy to dowód na zagrożenie fundamentalnych zasad demokracji i powrót do znanych z przeszłości metod totalitarnych. Nasz sprzeciw na te groźne zjawiska, zaangażowanie w obronie prawdy i wolności jest warunkiem utrzymania niepodległości Polski. Apelujemy do naszych Rodaków na całym świecie o odwagę i nieustępliwość w poszukiwaniu prawdy. Apelujemy o moralne wsparcie dla tych, którzy jej wytrwale poszukują.

Apelujemy o skupienie sił Polonii na doprowadzeniu do wysłuchania publicznego (congressional hearing) sprawy tragedii smoleńskiej w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Ujawnienie prawdy o Katastrofie Smoleńskiej jest kamieniem węgielnym dla suwerenności Polski. Traktujemy ją jako naszą świętą powinność wobec jej Ofiar.

Tak nam dopomóż Bóg!

Powyższy dokument został przyjęty przez aklamację przez uczestników Forum Działaczy oraz Przedstawicieli Organizacji Polonijnych USA i Kanady, które miało miejsce w dniu 12 kwietnia, 2014 roku w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA.

Komitet Organizacyjny Obchodów IV Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Częstochowie Amerykańskiej.
Tadeusz Antoniak – Przewodniczący Komitetu.

Pobierz treść Apelu do Polonii